Contact

INFORMATIE

Designis helpt u graag een stap verder. Wilt u meer weten over onze werkmethodieken of heeft u andere vragen? Neem contact op voor persoonlijk advies of een oriëntatiegesprek door het invullen en versturen van het contactformulier.

Eventuele bestanden en bijlagen behorend bij uw aanvraag kunt u toevoegen en uploaden in de “drag & drop”.

Bezoekadres
Designis
Viaductstraat 3-10
9725 BG Groningen

  

FORMULIER

  LOCATIE

  Algemene voorwaarden: 

  Op onze opdrachten zijn de voorwaarden ‘Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur, en adviseur van De Nieuwe Regeling (DNR 2011) van toepassing. De algemene leveringsvoorwaarden die voor Designis VOF gelden volgens de DNR 2011 is hier te downloaden.  

  Disclamer:

  • Aansprakelijkheid voor inhoud: Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, zijn wij niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
  • Aansprakelijkheid voor externe link: Deze website kan externe links of links naar door derden beheerde websites bevatten. Op het moment dat externe links werden toegevoegd, waren ons geen gevallen bekend van schending van het recht. Indien er geen gegronde redenen zijn die doen vermoeden dat er sprake is van een schending, bestaat er geen wettelijke plicht, noch is het op grond van de redelijkheid vereist, om de externe inhoud regelmatig te controleren teneinde zulks te verifiëren. Designis heeft geen zeggenschap en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. Bovendien zijn wij niet de eigenaar van de bedoelde inhoud en derhalve nemen wij uitdrukkelijk afstand van de daarin vervatte informatie. Mochten wij feitelijk kennis krijgen van juridische inbreuken, dan streven wij ernaar de betrokken inhoud zo snel mogelijk te verwijderen.
  • Auteursrecht: Op de op deze website door Designis gepubliceerde inhoud (met name teksten, illustraties, afbeeldingen en tekeningen van onze ontwerpen) zijn het Nederlandse auteursrecht en de aanvullende wetten op auteursrecht als exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten van toepassing. Het is niet toegestaan inhoud op deze website te kopiëren, te downloaden, openbaar beschikbaar te stellen, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.