Ruimtelijk

Designis altijd met zorg en aandacht voor de natuurlijke omgeving. Onze ambitie is om te ontwerpen zoals de natuur zichzelf ontwerpt. Natuur heeft binnen Designis een volwaardige plaats in ons hart en is daarmee direct verwerkt in onze ontwerpprocessen. Wij willen bijdragen aan een gezonde, toekomst-bestendige leefomgeving voor ‘ALLE’ bewoners, niet alleen de mens maar ook de dieren en planten die deel uitmaken van onze leefomgeving. Ons team is vrij divers wat het mogelijk maakt om te werken vanuit verschillende disciplines die ieder zijn input geeft op elk thema en elk ontwerpschaalniveau.

Lievingerveld

Project: Participatie en Sociaal experiment
Locatie: Lievingerveld, Beilen, Drenthe
Ontwerp: Designis 2020-2021 

Een complex plangebied waarbij de ambitie een sociaal experiment van de gemeente Midden-Drenthe een grote rol speelt. Bewoners initiatieven ten opzichte van landschap- en natuurbehoud zijn een belangrijk onderdeel in de planontwikkeling. Designis heeft workshops gegeven over private waterhuishouding, wonen op palen in een overstromingsgebied en schuttingvrije tuinen.

Click Here

West-Indische buurt Groningen

Project: Ruimtelijke schetsen
Locatie: West-Indische buurt Groningen
Ontwerp: Designis 2020

Participatieproject voor klimaatadaptatie en groene buurten. Het vervangen van de huidige riolering geeft een koppelkans voor een klimaatbewuste woonwijk die voor de toekomst inspeelt op de klimaateffecten wateroverlast, hittestress en droogte. 

Click Here

Kavelpaspoort voor nieuwbouwwijken

Project: Kavelpaspoort voor omgevingsvergunning
Locatie: Lievingerveld 606 en 610
Ontwerp: Designis 2020 

Klimaatadaptieve tuinen, private waterhuishouding, kolkloze woonstraat, verhardingseis, landschappelijk wonen, natuurvriendelijke tuinen en tuinen verbinden.

Click Here

Campbell Beach Masterplan

Project: Vijf exclusieve strandvilla’s
Locatie: Union Island, Caribbean Sea
Ontwerp: Designis 2018

Een masterplan voor vijf exclusieve strandvilla’s van alle gemakken voorzien. De villa’s hebben ieder een unieke ligging en dienen volledig Industrial Flexible and Demontable (IFD) uitgevoerd te worden i.vm. transport van bouwmaterialen.

Natuurherstel en recreatie

Project: Island and surroundings
Locatie: Vertrouwelijk
Ontwerp: Designis 2018-2025 

De constructie van de nooit gerealiseerde haven heeft negatieve invloed op de omliggende natuurontwikkeling. De zeedieren trekken weg en het koraal is in slechte staat. Het ontwikkelen van recreatie maakt met haar opbrengsten het mogelijk om het afbreken van de damconstructie te financiëren.

Click Here